Hem

Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat stöd för projektet Dräktnyckel


Projektet vill utveckla ett digitalt verktyg som blir en identifieringsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. En lätthanterlig översikt över ett områdes dräkter med kartor, bilder och texter gör det möjligt för besökare att identifiera dräkter. Tanken är inte att skapa ett facit över hur ett områdes dräkter ”ska” se ut utan mer likna ett smörgåsbord med de varianter som finns. Dräktnyckeln ska vara en levande sida som förändras och byggs ut vartefter organisationer som arbetar med dräkt, men även andra dräktintresserade, bidrar med information och bildmaterial. Starten avser dräkter i Jönköpings län som sedan kan bli en mall för andra delar av Sverige. Projektet drivs i samarbete med LIKEartanddesign

Kontakta oss gärna om du har frågor kring projektet eller om du vill bidra med information.  E-post: info@depui.se

Folkdräkter & bygdedräkter

Bok om Jönköpings läns häradsdräkter


Vårt arbete med inventering och dokumentation av häradsdräkterna i Jönköpings län är i slutskedet och nu finns får bok  Allmogens kläder blir häradsdräkter - En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län till försäljning


Du kan beställa boken genom att följa länken nedan. Pris 369 kr  


Till beställning och information om bokenLäs mer om vårt arbete med länets dräkter