Föreläsningar

Föreläsningar

Är ni intresserade av folkdräkter och vårt arbete med inventering och dokumentation så delar vi gärna med oss av våra kunskaper och vår erfarenhet i ämnet. Under en föreläsning berättar vi i ord och bild allmänt om dräkter och dräktskick, om vårt arbete med inventering och dokumentation av dräkter i Jönköpings län och om folkrörelsen som arbetat med dräkt i olika sammanhang.


Är ni intresserade kontakta oss för mer information.


Ola Depui                         Joakim Depui

ola@depui.se                   joakim@depui.se

0730 856 354                   070 33 56 354


Julias val

En föreläsning om bygdedräkterna i Jönköpings län.

Dräkternas ursprung, tillkomst och 1900-talets folkrörelse.