Folkdräktsmarknad.se

Folkdräktsmarknad.se

2015 blev vi involverade i den Folkdräktsmarknad som hölls i Jönköping. Vi hade fortsatt kontakt med Eva Landén på Hemslöjden region Jönköpings län efter marknaden.


Inför Marknaden som skulle hållas 2017 började tankarna på ett forum för begagnade dräkter dyka upp. Eva hade haft många förfrågningar om vad man skulle göra med sina dräkter som inte längre användes och tillsammans enades vi om att en sida på internet var den bästa lösningen. Vi började bygga på en hemsida för säljes och köpes annonser där dräkter kunde hitta nya ägare. När folkdräktsmarknaden i Jönköping hölls 2017 publicerade vi den nya hemsidan med namnet Folkdräktsmarknad.se och erbjöd de som inte hade sålt sin dräkt under marknaden en annons på hemsidan. Samtidigt skapade vi ett konto på Facebook för att kunna marknadsföra sidan.


Idag har vi annonser från hela Sverige och besökare från hela världen. Under det första året hade hemsidan 70 000 unika besökare. Dräkter byter ägare och kommer till användning, något som vi tycker är glädjande för en fortsatt levande folkdräktskultur. Vi har även kompletterat sidan med kontakter för att hitta material till dräkter och litteratur om folkdräkter.


Kontakt info@folkdraktsmarknad.se