FOLKDRÄKTER

Folkdräkter, häradsdräkter och bygdedräkter


De flesta människor har minnen som är förknippade med dräkter. För oss handlar de tidiga minnena om skolavslutningar och andra högtider då man såg människor som bar dräkt.


Då och då har vi genom åren blivit påminda om det kulturarv dräkter utgör. Så fick vi frågan om vi kunde vara toasmasters på ett bröllop, då tyckte vi att folkdräkt skulle vara passande klädsel. Vi lånade dräkter vilket resulterade i att vi så småningom ville skaffa oss egna dräkter.


Vi som båda kommer från Mo härad i Småland upptäckte snart att någon mansdräkt aldrig togs fram i vårt härad. Det skapade en nyfikenhet som har lett oss vidare in i folkdräkternas värld.


Nu driver vi hemsidan och Facebooksidan Folkdräktsmarkand.se och arbetar med en inventering och dokumentation av dräkterna i Jönköpings län.


Och ja, nu finns den en mansdräkt för männen ifrån Mo.

Den 22 september släpper vi vår bok Allmogens kläder blir häradsdräkter

En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län. Läs mer här

¤


¤

¤


¤


¤