Jönköpings läns häradsdräkter

Inventering och dokumentation

2016 påbörjade vi, i samarbete med Hemslöjden region Jönköpings län och Dräktrådet i Jönköpings län, ett arbete med att inventera och dokumentera länets häradsdräkter.


I projektet tittar vi på historiska bevarade plagg som finns bl a på musséer och i hembygdsgårdar för att bilda oss en uppfattning dels om hur man klädde sig under slutet på 1700- och första hälften av 1800-talet, dels för att dokumentera det som finns i länets samlingar men också för att se vad som är ursprunget till våra häradsdräkter som vi har idag.


Vi undersöker när, av vem och hur det gick till när häradsdräkterna tog fram under 1900-talet. Vem bestämde och hur påverkade det dräkternas utseende. En tredje viktig del i arbetet är folkrörelsen under 1900-talet. Hur har den påverkat och förändrat dräkterna och dess material. Kurser, studiecirklar och dräktsömnad är en del av kvinnohistorien under 1900-talet.


Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen insett vikten av att det görs nu innan mycket av kunskapen går förlorad. Många intervjuer med människor och då framför allt kvinnor har gett oss ett gediget material att arbeta med. En stor del av arbetet består av att fotografera plagg och dräkter för att man utifrån dem sedan kan se hur dräkterna förändrats över tid.


Materialet håller nu på att sammanställas till en bok.


Boken släpps den 22 september men du kan redan du göra en förhandsbeställning. Läs mer om vår bok


Vi tar tacksamt emot information, bilder, material och annat som kan vara till hjälp för att kunna presentera en så heltäckande inventering som möjligt.


För kontakt:


Ola Depui 0730 856 354

ola@depui.se


Joakim Depui 070 33 56 354

joakim@depui.se